HYPERHEALTH

HYPERHEALTH

hipertansiyon yönetimi için yenilikçi bir çözüm

HASTALAR İÇİN MOBİL UYGULAMA

Hipertansiyonu olan veya hipertansiyon riski taşıyan kişiler için geliştirilen bu Dijital Sağlık Uygulaması şunları içerecektir:

  • kullanıcının “Dijital İkizi”
  • Hastalara yaşam tarzlarını iyileştirmeleri için motivasyon sağlamak amacıyla üretilen, Artırılmış Gerçeklik kullanan bir geocaching oyunu.

Oyun, her hasta için kişiselleştirilmiş “Görevler”, “Hedefler” ve “Ödüller” oluşturacaktır. Bir “Sanal koç”, kullanıcılara bu macerada eşlik edecektir.

KLİNİSYENLER İÇİN UYGULAMA

Klinisyenler için HyperHealth platformu şunları içerecektir:

  • Hastaların profillerini ve ilaç tedavilerini oluşturmak ve yönetmek için ve her bir hasta için tanımlanan, kişiselleştirilmiş hedefleri, ilaç ve ilaç dışı tedavilerin detaylarını içeren Ortak Bakım Planlarının bulunduğu bir Klinik Kayıt Yönetimi.

  • Akıllı Gösterge Paneli ve Karar Destek sistemi:
    Paylaşılan Bakım Planına uyumu izlemek, hastalarla iletişim kurmak ve arteriyel hipertansiyon yönetimine yönelik bir Karar Destek Sistemini entegre etmek için bir Gösterge Paneli.

  • Kişiselleştirilmiş bir eğitim planına göre hastalar için materyalleri içeren Hipertansiyon Kaynakları Merkezi.

IOT BAĞLANTILI EKOSİSTEM

HyperHealth, WiThings tarafından sağlanan yenilikçi tıbbi donanımı entegre eden bağlantılı bir ekosistem oluşturur, yani:

  • Akıllı Saat; tam aktivite (kaloriler, adımlar, aktivite, kalp atış hızı, elektrokardiyogram AFIB tespiti) ve uyku izleme (uyku döngüleri: derin uyku ve hafif uyku);
  • Akıllı Tansiyon Aleti; Tansiyon (Dia/Sys) ve Nabız ölçümü
  • Akıllı Tartı; Vücut ağırlığı, Vücut Kitle İndeksi ve vücut kompozisyonu